TẦM NHÌN

Trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp hàng đầu Việt Nam trong 10 năm tới.

Đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, tài năng và đam mê để tập trung theo đuổi các mục tiêu của công ty.

Giá trị cốt lõi

– Chúng tôi xây dựng và tạo ra môi trường làm việc sáng tạo, năng động, cởi mở để mọi người được thỏa sức cống hiến, có cơ hội phát triển một cách tốt nhất, công bằng và trở thành một trong các doanh nghiệp mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.
– Chúng tôi coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, coi hạnh phúc và sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công.
– Chúng tôi coi sáng tạo là lẽ sống, là động lực phát triển, nhằm tạo ra các giá trị khác biệt.
– Chúng tôi tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác và hợp tác trong sự tôn trọng.
– Chúng tôi thượng tôn pháp luật, tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

ĐẶC TRƯNG

Con người

Lấy con người làm nguồn gốc của sự tồn tại và phát triển.

Sản phẩm

Đặt sức khỏe con người lên hàng đầu, chất lượng làm nền móng.

Văn hóa

Xây dựng văn hoá ứng xử chuyên nghiệp và cởi mở.

Kết nối

Kết nối hòa hợp lợi ích giữa Mai Hoa với Khách hàng và các Đối tác.