Chính sách hoạt động Thương Mại Điện Tử

Chào mừng quý khách đến với website maihoa.net, đây là website thương mại điện tử được thiết lập và sở hữu vởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y MAI HOA, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107805695 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/04/2017 và được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào ngày 02, tháng 01, năm 2018 (sau đây gọi là “Mai Hoa”)

Trang thương mại điện tử maihoa.net do Công ty Cổ Phần Đông Y Mai Hoa thực hiện và vận hành. Thành viên trên website là các khách hàng, người sử dụng website, cửa hàng thành viên, các tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Mai Hoa cho phép sử dụng dịch vụ. Tất cả thành viên phải tuân thủ những Chính sách (Sau đây gọi là Điều Khoản Và Điều Kiện) được quy định bởi Mai Hoa dưới đây.

Tất cả các nội dung trong Chính sách này phải tuân thủ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành. Thành viên khi tham gia vào Mai Hoa phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế này.

I. CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Tên Miền: Trang thương mại điện tử Mai Hoa được vận hành thông qua tên miền duy nhất là Maihoa.net và do Công ty cổ phần Đông Y Mai Hoa toàn quyền quản lý và sử dụng.

Định nghĩa chung:

Người Bán: Là Công ty Cổ Phần Đông Y Mai Hoa.

Khách Hàng: Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng trên Mai Hoa. Khách Hàng có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành Viên: Bao gồm người bán, người mua hàng, đại lý, cộng tác viên và cả khách truy cập Website.

Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Mai Hoa và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Mai Hoa và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Điều Khoản Và Điều Kiện áp dụng cho khách hàng trong các trường hợp:

– Mua Sản Phẩm bán trên maihoa.net

– Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên maihoa.net

Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm:

– Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên maihoa.net

– Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cách hình thành hợp đồng:

– Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên maihoa.net trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Mai Hoa tới Khách Hàng.

– Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”) được chấp nhận dưới một trong các hình thức sau:

+ Một thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp cho Mai Hoa

+ Một tin nhắn từ maihoa.net tới Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được xử lý thành công.

– Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả và hoàn tiền đăng tải trên maihoa.net

Đơn Đặt Hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của Khách Hàng với Trung tâm CSKH. Mai Hoa có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên maihoa.net. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả và hoàn tiền đăng tải trên maihoa.net

– Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Mai Hoa có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (CTKM), bao gồm nhưng không giới hạn ở các mức sau:

+ Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua;

+ Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;

 + Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mại.

Vì vậy, Hoàn Thủy Khang có quyền không xác nhận, từ chối, hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong CTKM mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Mai Hoa sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

– Mai Hoa có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của Mai Hoa mà không cần thông báo đến Khách Hàng.

II. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Tại maihoa.net việc mua sắm trực tuyến trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt: Thanh toán khi nhận hàng.

2.1. Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

– Thanh toán khi nhận hàng

Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, maihoa.net sẽ xác nhận với bạn qua email, điện thoại, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. Mai Hoa cũng sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái đơn hàng của bạn thông qua email.

-Thanh toán chuyển khoản

Khách hàng có thể chuyển khoản số tiền mua sản phẩm theo các số tài khoản sau:

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

  • Người nhận: Công ty Cổ phần Đông Y Mai Hoa
  • Số tài khoản: 19131269988019
  • Ngân hàng Techcombank, Chi nhánh Hà Nội.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: Tên sản phẩm + Số lượng + Số điện thoại.

2.2. Giá cả và thanh toán

– Giá của Sản Phẩm là hàng hóa trên maihoa.net đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá của Sản Phẩm là dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như thông tin mô tả cụ thể trên trang giới thiệu cung cấp dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ.

Trong một số trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên maihoa.net

– Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên maihoa.net trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Đặt mua” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

– Mai Hoa có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Mai Hoa.

– Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

+ Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ maihoa.net chuyển đến;

+ Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;

+ Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại maihoa.net. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại maihoa.net, Khách Hàng cần liên hệ ngay với trung tâm chăm sóc Khách Hàng của maihoa.net (sau đây gọi là “Trung Tâm CSKH”) để được xử lý kịp thời;

+ Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ;

III. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN SẢN PHẨM

Mai Hoa thực hiện giao hàng đến tận tay khách hàng. Sau khi nhận đơn hàng từ người mua và đã xác thực thông tin mua hàng qua điện thoại, Mai Hoa sẽ tiến hành giao hàng theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phạm vi áp dụng: Giao hàng trên toàn quốc.

Khách hàng sẽ nhận được hàng chậm nhất là bảy (07) ngày sau khi hoàn tất đơn hàng của mình. Thời gian lưu trữ và giao hàng nhanh hay chậm tùy theo đơn vị chuyển phát tại địa chỉ mà khách hàng đã cung cấp khi đặt hàng.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH thông tin về tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Trong một số trường hợp, khi được Mai Hoa yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).

Phí giao hàng: Mai Hoa giao hàng miễn phí nếu khách hàng mua hàng theo liệu trình trên toàn quốc. Khách hàng ngoài khu vực tùy trường hợp có thể sẽ chịu thêm phí phát sinh. Nếu khách hàng mua sản phẩm đơn lẻ, vui lòng tự trả thêm phí vận chuyển từ Hà Nội đến địa chỉ của quý khách.

IV. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thông tin và thời hạn sử dụng sản phẩm được niêm yết trên mỗi sản phẩm mà Mai Hoa cung cấp. Các sản phẩm mà Mai Hoa cung cấp đều được cấp giấy phép lưu hành của Cục An Toàn Thực Phẩm Bộ Y Tế, có tem chống hàng giả. Nếu sản phẩm khách hàng đã nhận không đúng như thông tin cung cấp trên website www.Maihoa.net vui lòng liên hệ 02466 822 188, Mai Hoa sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt cọc hoặc khách hàng có thể từ chối nhận hàng đối với đơn hàng chuyển phát ngoại tỉnh.

Khách hàng đã mua hàng, có thể đổi trả trong vòng ba (03) ngày kể từ khi nhận hàng. Sản phẩm trả lại phải còn nguyên vẹn chưa mở niêm phong, còn nguyên tem và không bị hư hỏng. Chi phí vận chuyển phát sinh do khách hàng chi trả.

V. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

 “Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm được phân phối trên toàn hệ thống của nhà thuốc đều là HÀNG CHÍNH HÃNG, 100% các sản phẩm đều đầy đủ các giấy tờ gồm: Giấy phép công bố sản phẩm, Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y Tế, Giấy phép quảng cáo, Giấy ủy quyền đại lý chính hãng, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chúng tôi NÓI KHÔNG với các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém. Nếu sản phẩm khách hàng đã nhận không đúng như thông tin cung cấp trên website www.Maihoa.net vui lòng liên hệ 02466 822 188, Mai Hoa sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt cọc hoặc khách hàng có thể từ chối nhận hàng đối với đơn hàng chuyển phát ngoại tỉnh.

5.1. Phương thức, điều khoản đổi trả

– Phương thức: Trong trường hợp khách hàng muốn đổi trả sản phẩm đã mua có thể đổi trả trong vòng ba (03) ngày kể từ khi nhận hàng. Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty theo số điện thoại 02466 822 188 và sẽ phải chịu 100% chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển phát sinh do khách hàng chi trả.

– Điều khoản:

+ Thông tin hóa đơn trùng khớp với thông tin trên hệ thống phần mềm của nhà thuốc

+ Sản phẩm không có dấu hiệu mở nắp, vỏ hộp rách nát chắp vá, mất tem nhãn niêm phong

+ Quà khuyến mãi: Đối với các sản phẩm có quà khuyến mãi, chỉ thu phí vận chuyển nếu phát sinh.

Trước khi nhận hàng và trả tiền cho nhân viên giao nhận, quý khách vui lòng kiểm tra kỹ hàng hóa rồi mới trả tiền, khi có những dấu hiệu bị cậy nắp, mất niêm phong, quý khách vui lòng gọi điện lại cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ đổi lại miễn phí cho bạn một sản phẩm khác.

LƯU Ý: Đối với các trường hợp khách hàng ở các tỉnh khác Hà Nội và Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ sử dụng phương thức vận chuyển COD (tức bạn nhận được hàng rồi mới trả tiền) thì trong quá trình vận chuyển, vỏ hộp có thể bị móp méo với tỉ lệ chiếm từ 1%-3%, trong những trường hợp này, nếu nắp hộp vẫn còn nguyên seal niêm phong, không có dấu hiệu cậy nắp thì quý khách có thể yên tâm sử dụng vì không ảnh hưởng gì đến chất lượng sản phẩm.

5.2. Phương thức hoàn tiền

Trường hợp quý khách muốn trả lại hàng hóa theo chính sách đổi trả hàng hóa của công ty trên maihoa.net và muốn hoàn lại tiền đã thanh toán, chúng tôi sẽ xác minh lại yêu cầu đổi trả hàng hóa của khách hàng.

Nếu sản phẩm của khách hàng phù hợp với những trường hợp được đổi trả hàng hóa theo quy định của maihoa.net, chúng tôi sẽ trả lại số tiền mà khách hàng đã thanh toán mua sản phẩm cho chúng tôi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng trong vòng 7 – 10 ngày làm việc.

Mai Hoa khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên maihoa.net để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết…

5.3. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm CSKH theo số hotline 02466 822 188 hoặc email lienhe@maihoa.net. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Mai Hoa gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.